Algemene voorwaarden bijles-online.nl

 1. De eerste online bijles met een  docent is altijd gratis en duurt 60 minuten.
 2. Wanneer  geen klik tussen docent en leerling is, zorgt leraar.online voor een andere docent. Alles stopt wanneer de online methode niet bevalt.
 3. Wanneer de leerling tevreden is met de uitleg van de docent vult de ouder het formulier “Bijlesleerling aanmelden in.
 4. Het hierop aangegeven aantal lessen begint op de met de docent afgesproken tijden. en  wordt afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer.
 5. Na afloop van dit aantal  lessen, vragen wij de ouders of de leerling  door kan gaan met een nieuw aantal van 5, 10 of 20 lessen.
 6. Online bijlessen moeten altijd op achtereenvolgende weken gegeven worden.
 7. Er is een maximale uitloop van één les per twee weken, wat betekent dat:
 8. 5 lessen moeten in maximaal 8 weken worden gegeven.
 9. 10 lessen moeten in maximaal  15 weken worden gegeven.
 10. 20 lessen moeten in maximaal  30 weken worden gegeven.
 11. Wanneer deze periode wordt overschreden, vervallen automatisch de resterende bijlessen.
 12. Bij onverwachte situaties ( zoals langdurige ziekte ) kan het resterende aantal lessen worden opgeschort of teruggestort.
 13. Alleen in overleg, kunnen lessen meegenomen worden naar het volgende schooljaar.
 14. Een online bijles wordt door de docent altijd voorbereid en hij / zij  is op dat uur volledig beschikbaar . Om deze reden gelden de volgende regels:
 15. Een les  die  24 uur van te voren is afgezegd, wordt  nietin rekening gebracht.
 16. Een les  die niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt welin rekening gebracht.
 17. Een les die twee maal achter elkaar 24 uur van te voren afgezegd wordt als halve les in rekening gebracht.
 18. Bij onverwachte ziekte wordt een halve bijles in rekening gebracht, omdat het uur wel door de docent is voorbereid en ingepland.